Дидактични игри – карти

kart003 Сезони
Съдържа 32 карти, по 8 картинки за четирите годишни времена и една карта около която се класифицират сезоните. Гърбът на картите е оформен като тематичен пъзел.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart006 Хайде да броим
Съдържа 30 карти за формиране на представи за числата до 10 и техните цифри и класификация на растенията – плодове, зеленчуци и цветя. Гърбът на картите е оформен като тематичен пъзел.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart008 Превозни средства
Съдържа 25 карти с превозни средства по въздух, суша и вода. Гърбът на картите е оформен като тематичен пъзел.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart009 Приключения в картинки
Състои се от 36 карти с по 6 ситуации, целящи речево развитие на децата, откриване на уловки в логическата последователност при подреждането на всяка сюжетна серия. Гърбът на картите е оформен като тематичен пъзел.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart001 Форми, ориентиране в пространството и цветове
Състои се от 32 карти. Игровият материал предлага възможности за реализиране на образователните цели за развитие по възрастови групи.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart005 Вълшебството на живота
Състои се от 32 карти, като в серия от 4 карти се проследяват фазите на развитие на отделния растителен или животински вид и при човека. Гърбът е оформен като домино.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

kart007 Чудният Свят на птиците
Съдържа 24 карти, класифициращи птиците според начина им на миграция . Гърбът е оформен като пъзел.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Приказна мозайка
Съдържа 36 карти, разделени в серии от 9 познати приказки за речево развитие. Гърбът е оформен като домино.

В момента няма наличност от това заглавие. За повече информация, моля свържете се с нашия офис.