Автодидактични игри – пъзели

В момента разполагаме с налични игри само от заглавията „Броене“ и „Асоциации“. За повече информация кога ще бъдат налични останалите четири заглавия, моля, свържете се с нашия офис.

broi cwet kasty prof

„Броене”, „Цветове”, „Къщички”, „Професии”
Всяка игра включва 20 комбинации от по две картончета, разрязани на принципа на пъзела, както и допълнителна игра подарък. Поднесени в подходящ етап от развитието на детето, на база изградените представи в различни направления, автодидактичните игри могат да имат за цел, чрез игрово действие да се развива асоциативно мислене и самоконтрол в дейността. Освен разширяване и затвърждаване на знанията, децата се приучават самостоятелно да задържат вниманието си. Автодидактичният характер на играта дава възможност за диференцирана работа съобразена с индивидуалния темп на детското развитие, но всяка игра може да бъде и групова. За целта са разработени четири варианта на правила за игрово действие. Игрите са предназначени за деца от 3 до 5 годишна възраст.

buk
„Буквите АБВ”
Автодидактична игра, която се състои от 30 двойки карти, разрязани на принципа на пъзел. Картите са двустранни. Игровият материал на тази игра предлага различни възможности за различни игри, с които може да се подготвят децата за овладяване на четене и писане, както и да се научат да слушат, да различават и произнасят различните звукове на български език, да разпознават началните звукове на всяка дума, да научат че буквите са графичен образ на звуковете, да установяват връзка между звук и буква, да различават буквите. Към „Буквите АБВ” има разработени 4 варианта за игрово действие. Играта е подходяща за деца от 6 до 8 години.

asociacii_
“Асоциации”
Игра, която се базира на вече изградени у децата представи за приказни герои, действия и взаимоотношения между хората, като има за цел да развива асоциативното мислене. Автодидактичния характер на играта дава възможност детето самостоятелно да преодолява трудности, да задържа вниманието си, да действа и манипулира само и да утвърждава и доизгражда асоциативни мисловни модели. Правилата на играта са достъпни и вариативни.