За контакт

Можете да ни намерите на адресите и телефоните по-долу. Работното ни време е от 09:00 до 16:00 часа. Заповядайте!

9004, гр. Варна, ул. „Патриарх Евтимий” 42, вх. А, ет. 1. ап. 1
Тел.:  052 63 79 97
Мобилен: 088 8 432 880
e-mail: hristova_maja@abv.bg