Математика – Помагалка

Книжките от серията „Помагалка” са шест на брой. Предназначени са за индивидуална работа с деца на възраст между три и седем години. Задачите в книжките са подредени така, че постепенно да се усложняват и да следват естествения ход в развитието на детската мисъл.

Книжка помагалка бр.1 „Книжка Помагалка” 1 Подпомага детето при разпознаване, назоваване, групиране и редуване на цветовете, както и при разграничаване на цвят и форма. Подходяща за деца на 3-4 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Книжка помагалка бр.2 „Книжка Помагалка” 2 Формира представите за величини голямо-малко, дълго-късо, ниско-високо, тясно-широко, пълно-празно и елементарна количествена дочислова оценка. Подходяща за деца на 3-4 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Книжка помагалка бр.3 „Книжка Помагалка” 3 Книжката е предназначена за запознаване с формата на предметите кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник, изградено на базата на сравняването на геометричната фигура с адекватна по форма предмет от околната среда. Подходяща за деца на 4-5 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Книжка помагалка бр.4 „Книжка Помагалка” 4 Предвижда целенасочена работа за поетапно формиране на ясни и диференцирани представи за ориентиране в пространството – местоположение, направление, разстояние и пространствено отношение между обектите. Формират се количествени представи, чрез групиране на предмети, сравняване по различни признаци. Въвеждане на дочислова оценка и знаците „<”, „>” и „=”, като това спомага за запознаването и по-нататъшното въвеждане на действията събиране и изваждане. Подходяща за деца на 4-5 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Книжка помагалка бр.5 „Книжка Помагалка” 5 Включва броене, първоначална представа за числото и неговата цифра (от 1 до 10) и се извършва преход от дочислови сравнения, към сравнения с помощта на числа. Книжката е разделена на две части. Първата запознава с числата до 5, а втората – до 10, следвани от поредица достъпни, подредени в система забавни упражнения. Използването на цифрите като символ стимулира умственото развитие, съдейства за осмислянето на числото като показател за количество, разширява възможностите за приложение на числата в практическата дейност на децата и за успешното им подготвяне за училище. Подходяща за деца на 4-6 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

Книжка помагалка бр.6 „Книжка Помагалка” 6 Дава възможност за по-лесно осмисляне и формиране на представите за време, частите на денонощието, определяне време по часовник, изграждане на умения за измерване на времето с общоприети мерни единици в календара. Подходяща за деца на 5-7 годишна възраст.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.