Диагностични упражнения

„Диагностични Упражнения” за 3, 4, 5 и 6 годишни, са специална серия по възрастови групи, предназначена за отчитане на държавните образователни изисквания. Спестяват време и усилия на педагозите при подбора на адекватни материали за диагностика. Дават възможност за индивидуална и групова организация на диагностицирането. Начинът на оценяване не накърнява детското самочувствие. Добре дозираните оценъчни упражнения ще предразположат детето към такава степен на активност, че то да се представи максимално добре според своите възможности. Чрез диагностична таблица, педагогът преценява детското развитие на три нива.

Помагалата са налични и могат да бъде поръчани. Информация за цените на „Диагностични упражнения“ за различните възрасти можете да намерите на страницата „ЦЕНИ„.