Цветни табла – „Годишни времена“

Цветните илюстрации на годишните времена са незаменимо помагало за предучилищна възраст. Целите и задачите, които ще реализират чрез тях педагозите, трябва да са диференцирани за съответната възрастова група. На фона на пейзажа присъстват хора, животни и птици. Това е добра възможност за запознаване и разбиране на връзките и взаимоотношенията между всички участници в природната среда. Настроението, динамиката и движението на децата в илюстрованите сюжетни ситуации, може да послужи като опорна точка за развитие на детската реч. При спазване на методиката за разговор, описание и беседа по картина се постига развитие на свързаната реч у децата в предучилищна възраст, обогатява се техния речник и в активна употреба влизат нови думи.

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.