Обучаващи игри по роден език

Трите обучаващи игри по роден език за деца от 3 до 6 годишна възраст са с картинков материал подходящ за четирите възрастови групи в детската градина. Към  Всяка игра има подробно методическо указание.

umnite-otkrivateli_biala-ramka „Умните откриватели”
Игра за звуковия състав на думите
В периода на ранна предучилищна възраст се развива фонематичния слух, диференцират се слуховите процеси, развива се артикулационния говорен апарат. Ясното и точно артикулиране на звука (изолирано в срички, думи, фрази) е важна предпоставка за цялостната култура на речта. Играта „Умните откриватели” съдържа 62 карти , с които по забавен и лесен игрови път детето ще разбере звуковия строеж на три-, четири и пет-звукови думи. Оформлението на картинковия материал  дава възможност за изграждане на първоначални умения за определяне позицията на даден звук в думата. Моделирането на звука в мисловния план се извършва чрез сложна аналитико-синтетична дейност в мисловен план от детето, която става по-достъпна, чрез прецизно подбрания картинков материал и възможността детето да действа и манипулира с него.

Играта е налична. Цена: 15,00 лева

umnite-razkazvachi-1 „Умните разказвачи” 1
Игра за граматически правилна реч
Формирането на граматически правилна реч в ранна предучилищна възраст има две страни – едната граматична, отнасяща се до образуването и изменението на думите и друга – синтактична, отнасяща се до словосъчетанията в изреченията. Наблюдавайки какво извършват героите от картинките, детето осмисля по-лесно връзката между понятие и действие. Емоционално съпреживявайки действията на героите, детето на 3 години може да състави изречение от две думи, а на 5 години по същата картинка, то може да състави разширено или сложно-съставно изречение. Играта съдържа 32 картинки, които са нагледна опора за съставяне на различни по строеж изречения.

Играта е налична. Цена: 12,00 лева

umnite-razkazvachi-2 „Умните разказвачи” 2
Игра за свързана реч
Осемте серии от сюжетни картинки провокират детския интерес и пораждат желание да се задават въпроси, да се споделя видяното. Децата непринудено се мотивират за говорно изразяване и общуване. Всяка сюжетна серия е с по 4 картинки. В методиката по български език за свързана реч се посочват девет варианта за използване на предлагания картинков материал за съставяне на разказ по серия от картинки. Играта е предназначена за деца от 3 до 6 годишна възраст.

Играта е налична. Цена: 12,00 лева