Обучаващи игри по роден език

Обучаващи игри по роден език за деца от 3 до 7 годишна възраст са с картинков материал подходящ за четирите възрастови групи в детската градина. Към  Всяка игра има подробно методическо указание.

НОВО ИЗДАНИЕ!

СКРИТАТА БУКВА“

"Скритата буква" Комплект карти за ограмотяване по метода на цялата дума

"Скритата буква" Комплект карти за ограмотяване по метода на цялата дума

Игра за подготвителния период в обучение на грамотност – четене. Изработена по методиката „Сугестопедия“ (метод на цялата дума), разработена от проф. Георги Лозанов през 70-те години на миналия век. За деца от 5 до 7 години.

Основна цел в този период е въвеждането на основни понятия: дума, звук, гласни и съгласни звукове, звуков знак и др. Целта е да се осигури езиково и речево развитие на детето, да се положат основите за формиране на функционално грамотна личност. Под формата на игра детето се стимулира да говори, разказва, слуша и открива буквите в думите.

Играта съдържа готови модели на 72 карти (формат А5). Всяка карта е с картинка, под която е изписана думата, а в картинката е скрита първата буква на думата. На отделни картони са разпечатани само думите и само буквите от азбуката.

В инструкцията към играта са описани изискванията на сугестопедичната методика и картите са съобразени с нея като пропорции: картина – дума. Подробните насоки и варианти на игра са съобразни със законите на сугестопедията и улесняват родители и учители.

Много важен момент при играта „Скритата буква“ е децата да създадат сюжетна линия и да я развият от различна комбинация на картите. Картите могат да се комбинират с други обучаващи игри по роден език. Това провокира емоция, мотивация и желание за игра, а резултатът е ефективен учебен процес – в случая ограмотяване – четене.

За изписването на буквите е използван шрифт ADYS, който е специално създаден да улеснява хора с лека до средна степен на дислексия при четене, без да създава дразнение при хора, които нямат специфични затруднения.

Скритата Буква - карти

Скритата Буква - карти

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

„Умните откриватели”

Игра за звуковия състав на думите


umnite-otkrivateli_biala-ramka

В периода на ранна предучилищна възраст се развива фонематичния слух, диференцират се слуховите процеси, развива се артикулационния говорен апарат. Ясното и точно артикулиране на звука (изолирано в срички, думи, фрази) е важна предпоставка за цялостната култура на речта. Играта „Умните откриватели” съдържа 62 карти , с които по забавен и лесен игрови път детето ще разбере звуковия строеж на три-, четири и пет-звукови думи. Оформлението на картинковия материал  дава възможност за изграждане на първоначални умения за определяне позицията на даден звук в думата. Моделирането на звука в мисловния план се извършва чрез сложна аналитико-синтетична дейност в мисловен план от детето, която става по-достъпна, чрез прецизно подбрания картинков материал и възможността детето да действа и манипулира с него.

Умните Откриватели - представяне на картите

Умните Откриватели - представяне на картите

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

„УМНИТЕ РАЗКАЗВАЧИ“ 1

Игра за граматически правилна реч


umnite-razkazvachi-1

Формирането на граматически правилна реч в ранна предучилищна възраст има две страни – едната граматична, отнасяща се до образуването и изменението на думите и друга – синтактична, отнасяща се до словосъчетанията в изреченията. Наблюдавайки какво извършват героите от картинките, детето осмисля по-лесно връзката между понятие и действие. Емоционално съпреживявайки действията на героите, детето на 3 години може да състави изречение от две думи, а на 5 години по същата картинка, то може да състави разширено или сложно-съставно изречение. Играта съдържа 32 картинки, които са нагледна опора за съставяне на различни по строеж изречения.

Умните разказвачи 1 - превю на картите

Умните разказвачи 1 - превю на картите

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.

„УМНИТЕ РАЗКАЗВАЧИ“2

Игра за свързана реч

umnite-razkazvachi-2

Осемте серии от сюжетни картинки провокират детския интерес и пораждат желание да се задават въпроси, да се споделя видяното. Децата непринудено се мотивират за говорно изразяване и общуване. Всяка сюжетна серия е с по 4 картинки. В методиката по български език за свързана реч се посочват девет варианта за използване на предлагания картинков материал за съставяне на разказ по серия от картинки. Играта е предназначена за деца от 3 до 6 годишна възраст.

Умните разказвачи 2 - представяне на картите

Умните разказвачи 2 - представяне на картите

Информация за цена и наличност можете да откриете в актуалната ценова листа.