Комплекти

„Азбука на оцеляването” 1
Система от дидактични средства за обучение на децата от предучилищна възраст по темите: „Поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари” /БАКП/

Комплектът „Азбука на оцеляването” има за цел да даде една примерна система от дидактични средства по темите от Програмата за подготовка на децата от предучилищна възраст за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари от 2004г. на МОН.
Помагалото може да бъде използвано като помощно средство при постигане на следните образователни задачи:
- да се дадат знания на децата за най-необходимата и правилна подготовка за действие при кризисна ситуация;
- да се научат децата как да защитят себе си и своя дом;
- да се научат децата да разпознават сигналите за опасност;
- да подпомага педагозите от детските заведения да обясняват, по най-достъпен и съобразен с детската психика и начини на възприятия на природните явления и свързаните с тях бедствия;
- да се помогне безпокойството , страха и неприятните спомени да не оставят дълготрайни емоционални проблеми.

Комплектът е наличен и може да бъде поръчван. Цена: 35,00 лв/ бр

azbuka-na-oceliavaneto-2 „Азбука на оцеляването” 2
Помагало за Оцеляващо образование, насочено към превенция на психологическото, емоционалното и физическото здраве на децата.

Комплектът “Азбука на оцеляването 2” има добра практическа част, полезна за педагози, логопеди, родители. Мая Христова предлага стратегии на поведение, които да подпомогнат възрастните при отглеждането и възпитанието на децата. Всички деца имат нужда от обич, търпение и време за обгрижване и адаптиране към обкръжаващата ги среда. Възрастните носят отговорността, както за живота и здравето на децата, така и за съхраняването и развитието на техния потенциал. Практическата част на помагалото “Азбука на оцеляването 2” предлага интересни идеи, как да се възпита социално желателно поведение, чрез емоция и движение. Преодоляването на дефицити в ранна детска възраст, усвояването на умения за оцеляване, развитие и усъвършенстване на способностите на детето – това са задачи и отговорности на възрастните.

Комплектът е наличен и може да бъде поръчван. Цена: 35,00 лв/ бр